Dystrybucja czerwcowych materiałów szkoleniowych

Dystrybucję czerwcowych materiałów szkoleniowych (PEB, LCD, RB) rozpoczynamy
4 czerwca 2018 (poniedziałek).
1 czerwca 2018 (piątek) biuro będzie zamknięte.
Prosimy, aby uwzględnili to Państwo w swoich planach.
Pozdrawiamy,
Biuro N21